Title: Prostor a hierarchie v chování člověka.
Other Titles: Territory and hierarchy in human behaviour
Authors: Litomerická, Kristýna
Advisor: Blažek, Vladimír
Referee: Toušek, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14282
Keywords: Teritorialita;hierarchie;kancelář open-space;organizace;firemní kultura
Keywords in different language: Territoriality;hierarchy;open-space office;organization;corporate culture
Abstract: Tématem práce je prostor a hierarchie v chování člověka na příkladu formální organizace společnosti Daikin Industries Czech Republic, s. r. o., při formální a neformální aktivitě. Formální aktivita zahrnuje prostorové chování zaměstnance v rámci kanceláře open-space, neformální aktivita zahrnuje oběd ve firemní jídelně. Data, která jsem získala, mají různý charakter. První cestou k získání dat byl kvantitativní přístup pomocí dotazníků, druhou cestou bylo zúčastněné pozorování přímo v této firmě.
Abstract in different language: This paper describes territoriality and hierarchy in human behaviour in case of formal organisation Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. (s.r.o. means LTD.). The main focus was on formal and informal situations. Formal situation was explored by perception of territoriality in open-space office. Informal situation was monitored in company canteen at lunch. I used two main ways of the survey. First was qualitative and second quantitative. For quantitative way of survey I used questioners and for qualitative I used participant observation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kristyna Litomericka 2014.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Litomericka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce970,04 kBAdobe PDFView/Open
Litomericka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Litomericka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce452,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.