Název: Terénní výzkum malé vesnice
Další názvy: Fieldwork in a small village
Autoři: Tonarová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Zíková, Tereza
Oponent: Janeček, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14287
Klíčová slova: antropologie krajiny;pomístní názvy;kolektivní paměť;vnímání krajiny;kvalitativní výzkum;zúčastněné pozorování;částečně strukturované rozhovory;historické mapy
Klíčová slova v dalším jazyce: anthropology of landscape;place-names;collective residents memory;perception of landscape;qualitative research;participating observation;semi-structured interviews;historical maps
Abstrakt: Bakalářská práce vychází z terénního výzkumu, který byl uskutečněn v malé obci Vitinka, nacházející se v Plzeňském kraji. Téma práce je zaměřeno na krajinu, na aktuálně žité pomístní názvy, které vypovídají o historii místa, jeho proměnách a obyvatelích. Cílem terénního výzkumu bylo zjistit, jak je v rámci kolektivní paměti obyvatel zachycena okolní krajina vesnice, jaká místní pojmenování se na Vitince používají,jak místní vnímají krajinu, ve které žijí a jak o ní přemýšlí. Kvalitativní výzkum byl proveden pomocí částečně strukturovaných rozhovorů s obyvateli vesnice, jako doplňková metoda bylo zvoleno zúčastněné pozorování.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is based on a fieldwork which was done in a small village Vitinka located in the Pilsener area. The main subjects of this bachelor thesis are landscape, collective residents memory and place-names connected with the landscape. There was also found what do the residents think about the landscape where they live. The fieldwork was based on qualitative research through semi-structured interviews.As an additional method was chosen participating observation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kristyna Tonarova.pdfPlný text práce14,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tonarova_posudek_vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tonarova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tonarova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce428,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14287

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.