Title: Terénní výzkum malé vesnice
Other Titles: Fieldwork in a small village
Authors: Tonarová, Kristýna
Advisor: Zíková, Tereza
Referee: Janeček, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14287
Keywords: antropologie krajiny;pomístní názvy;kolektivní paměť;vnímání krajiny;kvalitativní výzkum;zúčastněné pozorování;částečně strukturované rozhovory;historické mapy
Keywords in different language: anthropology of landscape;place-names;collective residents memory;perception of landscape;qualitative research;participating observation;semi-structured interviews;historical maps
Abstract: Bakalářská práce vychází z terénního výzkumu, který byl uskutečněn v malé obci Vitinka, nacházející se v Plzeňském kraji. Téma práce je zaměřeno na krajinu, na aktuálně žité pomístní názvy, které vypovídají o historii místa, jeho proměnách a obyvatelích. Cílem terénního výzkumu bylo zjistit, jak je v rámci kolektivní paměti obyvatel zachycena okolní krajina vesnice, jaká místní pojmenování se na Vitince používají,jak místní vnímají krajinu, ve které žijí a jak o ní přemýšlí. Kvalitativní výzkum byl proveden pomocí částečně strukturovaných rozhovorů s obyvateli vesnice, jako doplňková metoda bylo zvoleno zúčastněné pozorování.
Abstract in different language: This bachelor thesis is based on a fieldwork which was done in a small village Vitinka located in the Pilsener area. The main subjects of this bachelor thesis are landscape, collective residents memory and place-names connected with the landscape. There was also found what do the residents think about the landscape where they live. The fieldwork was based on qualitative research through semi-structured interviews.As an additional method was chosen participating observation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kristyna Tonarova.pdfPlný text práce14,73 MBAdobe PDFView/Open
Tonarova_posudek_vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Tonarova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Tonarova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce428,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.