Title: Geneticky modifikované organismy a utváření názorů na ně
Other Titles: Genetically modified organisms and forming opinions on them
Authors: Vodičková, Nikola
Advisor: Blažek, Vladimír
Referee: Toušek, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14289
Keywords: geneticky modifikované organismy;genetické inženýrství;názor
Keywords in different language: genetically modified organisms;genetic engineering;opinion
Abstract: Bakalářská práce se zabývá geneticky modifikovanými organismy a utvářením názorů na ně v české společnosti, popisuji co to genetická modifikace organismů je a které organismy mohou být modifikovány. Jsou zde popsány i metody, kterými jsou geneticky modifikované organismy vytvářeny a je zde také zmíněn legislativní přístup Spojených států amerických a Evropské unie, který je následně porovnán. Nakonec píši o názorech respondentů, kteří odpověděli na dotazník, co si o geneticky modifikovaných organismech myslí.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with phenomena of genetically modified organisms and forming opinions on them in Czech society. I write about what genetic modification of organisms is and which organisms can be modified. I also describe methods that are used to create genetically modified organisms and I mention legislative approach of the Unites states of America and European Union and differences between those two approaches. In the end I write about what respondents which answered my questionnaires think about genetically modified organisms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vodickova_Nikola_2014.pdfPlný text práce570,92 kBAdobe PDFView/Open
Vodickova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Vodickova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Vodickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce438,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.