Název: Geneticky modifikované organismy a utváření názorů na ně
Další názvy: Genetically modified organisms and forming opinions on them
Autoři: Vodičková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Toušek, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14289
Klíčová slova: geneticky modifikované organismy;genetické inženýrství;názor
Klíčová slova v dalším jazyce: genetically modified organisms;genetic engineering;opinion
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá geneticky modifikovanými organismy a utvářením názorů na ně v české společnosti, popisuji co to genetická modifikace organismů je a které organismy mohou být modifikovány. Jsou zde popsány i metody, kterými jsou geneticky modifikované organismy vytvářeny a je zde také zmíněn legislativní přístup Spojených států amerických a Evropské unie, který je následně porovnán. Nakonec píši o názorech respondentů, kteří odpověděli na dotazník, co si o geneticky modifikovaných organismech myslí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with phenomena of genetically modified organisms and forming opinions on them in Czech society. I write about what genetic modification of organisms is and which organisms can be modified. I also describe methods that are used to create genetically modified organisms and I mention legislative approach of the Unites states of America and European Union and differences between those two approaches. In the end I write about what respondents which answered my questionnaires think about genetically modified organisms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vodickova_Nikola_2014.pdfPlný text práce570,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vodickova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vodickova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vodickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce438,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14289

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.