Název: Městské zahradničení na příkladu komunitní zahrady Zebra v Praze
Další názvy: Community gardens as a specific exposure of contemporary urban culture
Autoři: Mezníková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Jakoubek, Marek
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14291
Klíčová slova: komunita;sousedství;primární skupiny;sekundární skupiny;městské zemědělství;komunitní zahradničení;guerilla gardening;komunitou podporované zemědělství
Klíčová slova v dalším jazyce: community;neighborhood;primary groups;secondary groups;urban agriculture;community gardening;guerilla gardening;community supported agriculture
Abstrakt: Tématem mé práce je specifický projev současné městské kultury, konkrétně způsob pěstování potravin v komunitních zahradách a s tím spojené tzv. pěstování sousedských vztahů a budování komunit. Cílem této práce je představit fenomén komunitních zahrad, který se stále více rozšiřuje i u nás v České republice. Ke zpracování tohoto tématu jsem použila studie několika autorů a vycházela z výpovědí mých informátorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my bachelor thesis is a specific exposure of contemporary alternative urban culture, concretaly the method of growing food in community gardens. This is also bonded with the "growing neighborhood relationships" and building community.. The purpous of this theses was to introdukce the phenomenon of community gardens, which is becoming more widespreaded also in the Czech Republic. I used studies of several authors and also the statements of my informants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Komunitni zahrady jako specificky projev soucasne mestske kultury_Meznikova Radka.pdfPlný text práce802,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Meznikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce991,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Meznikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce962,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Meznikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce460,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14291

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.