Název: Výzkum partikulárního prostředí a mediální stereotypy
Další názvy: Research of the particular environment and media stereotypes
Autoři: Lančová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Janeček, Petr
Oponent: Toušek, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14298
Klíčová slova: etnografie partikulárního prostředí;stereotypy;masmédia;justice;detektivové
Klíčová slova v dalším jazyce: ethnography of particular environment;stereotypes;mass media;justice;detectives
Abstrakt: Masová média vytváří určitý obraz o kriminalistech a výkonu jejich povolání, tato práce se pokouší za pomoci kvalitativního typu výzkumu nahlédnout za něj, etnograficky zdokumentovat a zprostředkovat určitý náhled. Tato práce nabízí další variantu vhledu do zákulisí práce kriminální policie prostřednictvím aktérského hlediska kriminalistů, toho, jak vnímají, presentují a hodnotí svou pracovní každodennost a svou práci celkově.
Abstrakt v dalším jazyce: Mass media create certain image of criminologists and their profession. This thesis attempts with the help of qualitative research to look beyond it, to ethnographically document and to mediate an insight. This thesis provides another option of the view behind the scenes of the criminal police work . And this by the point of view of acting detectives - how they perceive, present and evaulate their everyday work and their work in general.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace_Lancova Tereza.pdfPlný text práce699,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lancova_posudek vedouciho zari 2014.pdfPosudek vedoucího práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lancova_posudek oponenta zari 2014.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lancova_prubeh obhajoby zari 2014.pdfPrůběh obhajoby práce417,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14298

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.