Název: Vedení lidí s důrazem na stimulaci pracovníků
Další názvy: Leadership with the emphasis on workers stimulation
Autoři: Čížková, Michala
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14309
Klíčová slova: strategický plán;cíl;vedení lidí;výkonnost;stimulace;motivace;komunikace;odměňování;hodnocení;zaměstnanec
Klíčová slova v dalším jazyce: strategic plan;goal;leadership;performance;stimulation;motivation;communication;compensation;remuneration;employee
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o vedení lidí a stimulaci, která je nezbytná pro dosažení vysokého výkonu pracovníků. Součástí práce je strategický plán rozvoje vybrané společnosti, analýza interního a externího prostředí a definice výkonnostních cílů. Stěžejní části diplomové práce je dotazníkové šetření, jehož výstupem jsou silné a slabé stránky pro oblast vedení lidí. Poslední kapitola předkládá program rozvoje vedení lidí zaměřený na realizaci strategických cílů společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the leadership and stimulation, which is necessary for achieving high performance workers. Part of the work is strategic development plan, SWOT analysis and the definition of performace targets. The main part of the thesis is the survey, which presents the strengths and weaknesses in the area of leadership. The last chapter presents a leadership development program focused on implementing the strategic goals of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPM) / Theses (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_cizkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce580,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_cizkova_OP.PDFPosudek oponenta práce610,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cizkova.PDFPrůběh obhajoby práce184,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14309

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.