Title: Vedení lidí s důrazem na stimulaci pracovníků
Other Titles: Leadership with the emphasis on workers stimulation
Authors: Čížková, Michala
Advisor: Jermář, Milan
Referee: Egerová, Dana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14309
Keywords: strategický plán;cíl;vedení lidí;výkonnost;stimulace;motivace;komunikace;odměňování;hodnocení;zaměstnanec
Keywords in different language: strategic plan;goal;leadership;performance;stimulation;motivation;communication;compensation;remuneration;employee
Abstract: Diplomová práce pojednává o vedení lidí a stimulaci, která je nezbytná pro dosažení vysokého výkonu pracovníků. Součástí práce je strategický plán rozvoje vybrané společnosti, analýza interního a externího prostředí a definice výkonnostních cílů. Stěžejní části diplomové práce je dotazníkové šetření, jehož výstupem jsou silné a slabé stránky pro oblast vedení lidí. Poslední kapitola předkládá program rozvoje vedení lidí zaměřený na realizaci strategických cílů společnosti.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the leadership and stimulation, which is necessary for achieving high performance workers. Part of the work is strategic development plan, SWOT analysis and the definition of performace targets. The main part of the thesis is the survey, which presents the strengths and weaknesses in the area of leadership. The last chapter presents a leadership development program focused on implementing the strategic goals of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
DP_cizkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce580,75 kBAdobe PDFView/Open
DP_cizkova_OP.PDFPosudek oponenta práce610,99 kBAdobe PDFView/Open
cizkova.PDFPrůběh obhajoby práce184,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.