Název: Plod a plodonosná věc
Další názvy: Fructus and fructiferous object
Autoři: Glombicová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Dostalík, Petr
Oponent: Černý, Miroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14383
Klíčová slova: plod;plodonosná věc;římské právo;vlastnictví plodu
Klíčová slova v dalším jazyce: fruit;fructiferous object;roman law;fructus ownership
Abstrakt: Obsahem této práce je zkoumání problematiky plodu a plodonosné věci, jak z pohledu římského práva, tak moderních právních úprav. Klíčovou část této práce je možné rozdělit na dvě části. První se skládá ze tří kapitol a je věnována výhradně římskému právu. Jedná se o kapitolu druhou až čtvrtou. Druhou část tvoří moderní úprava, obsažena v kapitole páté.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to investigate a concept of a fruit (Fructus) and a fructiferous thing from the approach of Roman law as well as modern civil legislatures. The core part could be divided to two sub-parts. The first sub-part consists of three chapters (chapters two, three and four) and it is devoted to the Roman law. The other sub-part consists of chapter five is dealing with modern legislative approach.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPD) / Theses (DLH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Eva_Glombicova.pdfPlný text práce624,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Glombicova Eva.pdfPosudek vedoucího práce40,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Glombicova Eva.pdfPosudek oponenta práce31,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Glombicova Eva.pdfPrůběh obhajoby práce46,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14383

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.