Title: Keramický soubor z hradu Gutštejna (okr. Tachov)
Other Titles: Pottery assemblage from the castle Gutštejn (dist. Tachov)
Authors: Hobl, Luboš
Advisor: Vařeka, Pavel
Referee: Procházka, Rudolf
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14403
Keywords: hrad;keramika;Severní Plzeňsko;Tachovsko;středověk;raný novověk
Keywords in different language: castle;pottery;North Plzeň region;Tachov region;middle ages;early modern times
Abstract: Tato práce se zabývala keramickým souborem z hradu Gutštejn, který byl získán během archeologických výzkumů v letech 1997 až 2001. Během rozboru vybraných situací se podařilo stanovit chronologický model, které byl stanoven na základě analogických souborů v okolních oblastech. Celkově práce stanovila základ pro další výzkum a zároveň rozšiřuje naše povědomí o keramické produkci v tomto regionu.
Abstract in different language: This thesis dealt with pottery assemblage from the Gutštejn castle. The ceramic material had been obtained during archaeological researches in the years 1997 to 2001. We were able to state chronological model during our research which was created on the basis of analogical pottery sets from adjacent regions. This work formed a baseline for further analyses of material and enhanced our ideas about pottery production in this region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hobl Lubos - Keramicky soubor z hradu Gutstejna - komplet.pdfPlný text práce5,81 MBAdobe PDFView/Open
Hobl - Vareka vedouci.pdfPosudek vedoucího práce543,63 kBAdobe PDFView/Open
Hobl_Prochazka posudek.pdfPosudek oponenta práce708,56 kBAdobe PDFView/Open
Hobl.pdfPrůběh obhajoby práce163,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.