Title: Komentovaný překlad vybraného odborného textu
Other Titles: Annotated translation of a chosen technical text
Authors: Šenderová, Lenka
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Wagnerová, Marina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14488
Keywords: překlad;modelový čtenář;autor;glosář;stylistika;morfologie;syntax
Keywords in different language: Translation;model reader;author;glossary;stylistic;morphology;syntax
Abstract: Bakalářská práce se nazývá komentovaný překlad vybraného odborného textu. Práce se zabývá teorií a praxí překladu, zejména pak překladu odborného textu. Nejprve je teoreticky popsán proces překladu, dále pak autor a vybrané dílo. Následuje praktická část - překlad zvoleného textu a glosář. Překlad je poté komentován se zaměřením na lingvistické obtíže vzniklé při překladu.
Abstract in different language: The name of this bachelor thesis is annoted translation of a chosen technical text. This bachelor thesis deals with theory and praxis of translation, particularly of translation of a technical text. First, the translation process is described followed by the description of the author and the chosen text. Ensues the practical part - the translation of the chosen text and glossary. These are commented on in the commentary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Senderova_Lenka.pdfPlný text práce37,65 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce915,16 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce1,99 MBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce395,17 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.