Title: Kommentierte Übersetzung der ausgewählten Texte aus dem Buch 101 deutsche Orte, die man gesehen haben muss
Other Titles: The translation of selected texts from the book 101 deutsche Orte, die man gesehen haben muss
Authors: Škodová, Andrea
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Kučera, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14489
Keywords: překlad;překladatel;čtenář;teorie překladu;publicistický text;německý jazyk
Keywords in different language: translation;translator;reader;theory of translation;journalistic text;german language
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá teorií a praxí překladu, a to publicistického textu, který pojednává o německých památkách. Nejprve je teoreticky popsán proces překladu, dále pak autor a vybrané dílo. Poté následuje praktická část, ve které je uveden překlad zvoleného textu a glosář. Následně je překlad komentován z hlediska lexikální a syntaktické roviny.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the theory and the praxis of translation, particularly of translation of a journalistic text about German sights. Firstly, the translation process is described and as next the description of the author and the chosen text follows. Secondly, the practical part of the translation of the chosen text and glossary are attached. In the end there is a commentary from the lexical and syntactical point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce16,39 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce237,24 kBUnknownView/Open
Skodova2.pdfPosudek oponenta práce495,71 kBAdobe PDFView/Open
ObhajobaPrůběh obhajoby práce392 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.