Title: Komponenty pro e-kurz Příklady TCHP1
Other Titles: Components for e-rate Examples TCHP1
Authors: Zeman, Martin
Advisor: Michalík, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14505
Keywords: číslicová technika;A/D převodník;D/A převodník;klopný obvod;Multisim
Keywords in different language: digital technology;A/D converter;D/A converter;flip-flops;Multisim
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vytvářením komponent pro e-kurz Technika počítačů 1. Zaměřil jsem se především na tvorbu vhodných cvičení, animací a autotestů.
Abstract in different language: The bachelor thesis focus on creating components for e-rate Technology Computers 1. I focused mainly on the creation of appropriate exercises, animations and self-test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zemanm89_BP.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Zeman - hodn..pdfPosudek vedoucího práce71,39 kBAdobe PDFView/Open
posudek_bp_zeman_oponent.pdfPosudek oponenta práce183,1 kBAdobe PDFView/Open
Zeman - prot..pdfPrůběh obhajoby práce38,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.