Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemjančuková, Dagmar
dc.contributor.authorBělohlávek, Jaroslav
dc.contributor.refereeStark, Stanislav
dc.date.accepted2014-05-29
dc.date.accessioned2015-03-25T09:45:28Z
dc.date.available2013-06-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:45:28Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-10
dc.identifier57554
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14539
dc.description.abstractPředkládaná práce seznamuje s počátky české reformace v širších souvislostech. Pozornost je věnována stavu společnosti, církve, vzdělání a zbožnosti. Samostatné kapitoly pojednávají o "avignonském zajetí" a papežském schizmatu, středověkých herezích a jejich vlivu na české prostředí. Práce se dále zaměřuje na Konráda Waldhausera, Jana Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova a další významné osobnosti vymezeného období. Samostatná část pojednává o Janu Husovi, jeho životě a díle. Dále je zmíněn vztah české reformace a husitství.cs
dc.format86 s. (168 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcírkevcs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectvzdělanostcs
dc.subjectavignonské zajetícs
dc.subjectschizmacs
dc.subjectherezecs
dc.subjectKonrád Waldhausercs
dc.subjectJan Milíč z Kroměřížecs
dc.subjectMatěj z Janovacs
dc.subjectJan Huscs
dc.subjectKarel IV.cs
dc.subjectVáclav IV.cs
dc.subjectreformacecs
dc.subjectČechycs
dc.titlePočátky české reformace a jejich reflexe v díle Jana Husacs
dc.title.alternativeThe beginning of the Czech Reformation and its reflection in the work of Jan Husen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented thesis introduces the beginnings of Czech Reformation in a wider context. Attention is paid to the state of society, church, education and piety. Separate chapters deal with the "Avignon captivity" and the Papal Schism, medieval heresies and their impact on the Czech environment. The thesis also focuses on Conrad Waldhauser, John Milic of Kroměříž, Matthew of Janov and other important figures in the specified period. A separate section deals with the John Hus, his life and work. It is also mentioned the relationship of Czech Reformation and Hussitism.en
dc.subject.translatedchurchen
dc.subject.translatedsocietyen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedavignon captivityen
dc.subject.translatedschismen
dc.subject.translatedheresyen
dc.subject.translatedConrad Waldhauseren
dc.subject.translatedJohn Milic of Kroměřížen
dc.subject.translatedMatthew of Janoven
dc.subject.translatedJohn Husen
dc.subject.translatedCharles IV.en
dc.subject.translatedWenceslas IV.en
dc.subject.translatedreformationen
dc.subject.translatedBohemiaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BelohlavekJ - Diplomova prace.pdfPlný text práce506,74 kBAdobe PDFView/Open
belohlavek_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce180,88 kBAdobe PDFView/Open
belohlavek_stark.pdfPosudek oponenta práce117,31 kBAdobe PDFView/Open
O_belohlavek.pdfPrůběh obhajoby práce79,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.