Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKratochvíl, Miloš
dc.contributor.authorEnglišová, Markéta
dc.contributor.refereeŠpelda, Daniel
dc.date.accepted2014-05-29
dc.date.accessioned2015-03-25T09:45:28Z
dc.date.available2013-06-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:45:28Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier57555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14540
dc.description.abstractTato práce se zabývá etikou Davida Huma, která je často považována za hlavní oblast jeho filosofického myšlení.Hlavním cílem práce je zmapovat Humovu etickou koncepci a ukázat její provázanost s naukou o lidské přirozenosti, jejíž součástí je teorie poznání. Práce obsahuje tři hlavní okruhy Humovy etiky, které jsou převzaty z Mackieho. Jedná se o: teorii motivace, morální epistemologii a nauku o ctnostech.cs
dc.format65 s. (109 431 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57555-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectDavid Humecs
dc.subjectetikacs
dc.subjectteorie motivacecs
dc.subjectmorální epistemologiecs
dc.subjectnauka o ctnostechcs
dc.subjectsympatiecs
dc.subjectvíracs
dc.subjectmravní smyslcs
dc.subjectvášněcs
dc.subjectrozumcs
dc.titleEtická koncepce Davida Humacs
dc.title.alternativeDavid Hume´s ethicsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is focused on David Hume's ethics, which is often considered as the main part of his philosophical work. Main goal of this work is to present a description of Hume´s ethics and to show its connection with his conception of human nature, including the theory of understanding. According to Mackie, there are three primary topics of Humean ethics: Psychology of Action, Moral Epistemology and Theory of Virtues.en
dc.subject.translatedDavid Humeen
dc.subject.translatedethicsen
dc.subject.translatedpsychology of actionen
dc.subject.translatedmoral epistemologyen
dc.subject.translatedtheory of virtuesen
dc.subject.translatedsympathyen
dc.subject.translatedbeliefen
dc.subject.translatedmoral senseen
dc.subject.translatedpassionsen
dc.subject.translatedreasonen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Englisova.pdfPlný text práce467,19 kBAdobe PDFView/Open
englisova_kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce155,21 kBAdobe PDFView/Open
englisova_spelda.pdfPosudek oponenta práce511,63 kBAdobe PDFView/Open
O_englisova.pdfPrůběh obhajoby práce83,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.