Title: Loutky v Plzni
Other Titles: Puppets in Pilsen
Authors: Milotová, Radka
Advisor: Bílková, Jitka
Referee: Hečková, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14561
Keywords: loutka;loutkové divadlo;loutkařství;Loutkové divadlo Feriálních osad;Divadlo Alfa;Karel Novák;Josef Skupa;Jiří Trnka;Muzeum loutek;Skupova Plzeň
Keywords in different language: puppet;puppet theatre;puppetry;Puppet theatre of Vacation camps;Alfa theatre;Karel Novák;Josef Skupa;Jiří Trnka;Museum of puppets;Skupa´s Pilsen
Abstract: Předmětem této diplomové práce je loutkové divadlo, které je dnes již tradiční formou divadelní zábavy. Cílem práce je vytvoření uceleného pohledu na velice dlouhou a významnou tradici loutkového divadla v jedné z nejvýznamnějších českých loutkářských velmocí, v Plzni. Jednotlivé kapitoly práce pojednávají o historii loutkářství v českých zemích, o vybraných loutkových divadlech, která působí či působila v Plzni, o nejvýznamnějších plzeňských loutkářských osobnostech a o odkazu města Plzně ke své loutkářské tradici.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the puppet theatre which is nowadays a traditional form of theatre entertainment. The main objective is to create a comprehensive view on the long and significant tradition of the puppet theatre in one of the most important Czech cities with puppet tradition: in Pilsen. Chapters of this thesis deal with the history of the puppetry, chosen puppet theatres, which perform or used to perform in Pilsen. This thesis also presents the most important puppet makers and personalities and the legacy of Pilsen to the puppetry tradition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Milotova.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
milotova_bilkova.pdfPosudek vedoucího práce147,58 kBAdobe PDFView/Open
milotova_heckova.pdfPosudek oponenta práce202,02 kBAdobe PDFView/Open
O_milotova.pdfPrůběh obhajoby práce72,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.