Title: Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v organizaci
Other Titles: Training and development of the human resources in an organization
Authors: Šusterová, Andrea
Advisor: Egerová, Dana
Referee: Jiříčková, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14598
Keywords: vzdělávání a rozvoj zaměstnanců;lidské zdroje;systematické vzdělávání zaměstnanců;vzdělávací proces
Keywords in different language: training and development;human resources;systematical training of employees;educational process
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá vzděláváním a rozvojem lidských zdrojů ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. v závodě v Ostrově u Stříbra. Jejím cílem je analýza a zhodnocení současného systému vzdělávání a rozvoje v tomto závodě, na které navazují návrhy a doporučení, která jsou podstatná pro zvýšení efektivity celého tohoto systému. Nedílnou součástí této práce je dotazníkové šetření k ohodnocení systému vzdělávání mezi 100 zaměstnanců. Součástí hodnocení práce je také zpracovaná SWOT analýza, ze které se také vychází při zpracování doporučení a návrhů.
Abstract in different language: The submitted thesis deals with education and development of human resources of the Company Lear Corporation Czech Republic s. r. o. in its production plant in Ostrov u Stribra. Its goal is the analysis and evaluation of the current education and development system in this factory. Also it includes proposals and recommendations which are crucial for increasing the effectiveness of the whole system. An indivisible part of this thesis is a survey carried out of 100 employees for the purpose of evaluation of the system. Part of the evaluation is a completed SWOT analysis which serves also as a base for creating recommendations and proposals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nezverejnovani Susterova.PDFPlný text práce42 kBAdobe PDFView/Open
pv susterova.PDFPosudek vedoucího práce670,38 kBAdobe PDFView/Open
op Susterova.PDFPosudek oponenta práce371,23 kBAdobe PDFView/Open
susterova.PDFPrůběh obhajoby práce205,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.