Title: Controlling nákladů a zásob ve zvoleném podniku
Other Titles: The controlling of costs and supplies in the selected company
Authors: Stodolová, Lenka
Advisor: Červený, Josef
Referee: Bárková, Dana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14641
Keywords: controlling;náklady;kalkulace;informační systém;zásoby
Keywords in different language: controlling;costs;calculations;information systems;supplies
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na controllingové aktivity v oblasti nákladů a zásob ve společnosti Kdynium a. s. Celá diplomová práce je pomyslně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vymezen samotný pojem controlling, jeho cíle, funkce, úlohy a analýzy controllingu, definovány náklady, kalkulace a také představen controlling zásob. Praktická část práce se zabývá charakteristikou společnosti Kdynium a. s., její finanční analýzou, SWOT analýzou a analýzou současných controllingových aktivit zaměřených na náklady a zásoby v této společnosti. Při jednotlivých analýzách bylo zvoleno časové období let 2008 - 2013. V závěru praktické části je zhodnocena efektivita controllingových aktivit ve společnosti a jsou navržena možná zlepšení a opatření, která by měla zvýšit efektivitu celého controllingu ve společnosti Kdynium a. s.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the controlling activities within the costs and supplies areas in Kdynium a. s. The thesis has two parts theoretical part and practical part. The theoretical part includes an explanation of the term controlling, its aims, functions, focus and analysis of controlling, it also defines the terms costs, calculations and contolling of supplies. The practical part deals with the attributes of Kdynium a. s., its financial analysis, SWOT analysis and it analyses the current controlling activities focusing on costs and supplies of the company. The time span for the analyses was between 2008 and 2013. In conclusion, the effectivity of the controlling activities is evaluated and the thesis suggests possible improvemets and measurements to increase the effectivity of the controlling as a whole in Kdynium a.s.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Stodolova 2014.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
pvstodolova.pdfPosudek vedoucího práce598,48 kBAdobe PDFView/Open
stodolova.pdfPosudek oponenta práce577,92 kBAdobe PDFView/Open
ostodolova.PDFPrůběh obhajoby práce674,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.