Název: Efektivní numerické metody řešení advekčně-difuzní rovnice
Další názvy: Efficient numerical methods for solution of advection-diffusion equation
Autoři: Tuma, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Brandner, Marek
Oponent: Egermaier, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14670
Klíčová slova: efektivní numerické metody pro řešení advectivně-difúzní rovnice
Klíčová slova v dalším jazyce: efficient numerical methods for solution of advection-diffusion equation
Abstrakt: Tato práce se zabývá numerickými metodami pro řešení difuzní a advekčně-difuzní rovnice. Problémy toho typu jsou zásadní v mnoha modelech mechaniky tekutin, ale i dalších fyzikálních fenoménů. Pro diskretizaci úlohy jsou použity metoda konečných diferencí a metoda konečných prvků. Zabýváme se iteračními metodami pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic vzniklých při použití těchto metod. Na závěr je předvedena metoda výpočtu řešení advekčně-difuzní rovnice založená na převedení rovnice na hyperbolickou soustavu parciálních diferenciálních rovnic.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with methods for solution of advection-diffusion equation. Those problems arise in several models of flows, but also in other physical phenomena. For discretization there is used finite differences method and finite elements method. This work also focuses on iterative method for solution of resulting system of linear algebraic equations. Finally, there is shown method for solution of advection-diffusion equation based on transformation into hyperbolic system of partial differential equations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
prace.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Tuma.pdfPosudek vedoucího práce144,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Tuma.pdfPosudek oponenta práce141,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Tuma.pdfPrůběh obhajoby práce34,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14670

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.