Title: Efektivní numerické metody řešení advekčně-difuzní rovnice
Other Titles: Efficient numerical methods for solution of advection-diffusion equation
Authors: Tuma, Jaroslav
Advisor: Brandner, Marek
Referee: Egermaier, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14670
Keywords: efektivní numerické metody pro řešení advectivně-difúzní rovnice
Keywords in different language: efficient numerical methods for solution of advection-diffusion equation
Abstract: Tato práce se zabývá numerickými metodami pro řešení difuzní a advekčně-difuzní rovnice. Problémy toho typu jsou zásadní v mnoha modelech mechaniky tekutin, ale i dalších fyzikálních fenoménů. Pro diskretizaci úlohy jsou použity metoda konečných diferencí a metoda konečných prvků. Zabýváme se iteračními metodami pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic vzniklých při použití těchto metod. Na závěr je předvedena metoda výpočtu řešení advekčně-difuzní rovnice založená na převedení rovnice na hyperbolickou soustavu parciálních diferenciálních rovnic.
Abstract in different language: This work deals with methods for solution of advection-diffusion equation. Those problems arise in several models of flows, but also in other physical phenomena. For discretization there is used finite differences method and finite elements method. This work also focuses on iterative method for solution of resulting system of linear algebraic equations. Finally, there is shown method for solution of advection-diffusion equation based on transformation into hyperbolic system of partial differential equations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prace.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
PV-Tuma.pdfPosudek vedoucího práce144,45 kBAdobe PDFView/Open
PO-Tuma.pdfPosudek oponenta práce141,35 kBAdobe PDFView/Open
P-Tuma.pdfPrůběh obhajoby práce34,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.