Název: Veřejný zájem, lobbing, korupce a klientelismus
Další názvy: Public interest, lobbying, corruption and clientelism
Autoři: Bednář, Petr
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14680
Klíčová slova: veřejný zájem;zájmové skupiny;lobbing;lobbista;korupce;klientelismus
Klíčová slova v dalším jazyce: public interest;interest groups;lobbying;lobbyist;corruption;clientelism
Abstrakt: V diplomové práci se zabývám definováním a problematikou čtyř pojmů, o kterých se ve společnosti často vedou diskuse, avšak někteří jedinci tyto pojmy nechápou, nebo je nesprávně používají. Těmito pojmy jsou "veřejný zájem", "lobbing", "korupce" a "klientelismus". Jako hlavní cíl jsem si tedy určil náležité definování těchto pojmů.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis deals with the issue of defining a four terms, which were often in society being discussed, but some people do not understand these terms or use them inappropriately. These terms are "public interest", "lobbying", "corruption" and "clientelism". The main goal I have therefore determined the proper definition of these terms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Petr Bednar 2014.pdfPlný text práce952,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bednar - VP.pdfPosudek vedoucího práce596,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bednar - op. prace.pdfPosudek oponenta práce553,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bednar - pr..pdfPrůběh obhajoby práce325,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14680

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.