Title: Minulost, součastnost a perspektivy botanické zahrady v Bečově nad Teplou
Other Titles: History, present and perspectives of botanic garden in Bečov nad Teplou
Authors: Svoboda, Jakub
Advisor: Mergl, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14692
Keywords: botanická zahrada;dřeviny;jehličnany;listnáče;arboretum;soupis druhů;dendrometrické veličiny
Keywords in different language: botanic garden;trees;conifers;broadleaf;arboretum;inventory of species;dendrometrical variables
Abstract: Bakalářská práce se zabývá historií botanické zahrady v Bečově nad Teplou v severozápadních Čechách a dále nejvýznamnějšími dřevinami a jejich vlastnostmi. Zahrada byla založena po první světové válce s důrazem na skalkové výsadby a v druhé řadě na stromy. Po druhé světové válce byla opuštěna a v druhé polovině 20. století pustla. Nyní je zahrada rekonstruována s cílem navrátit ji do značné míry do původního stavu. V práci jsou popsány charakteristiky vybraných dřevin a jejich vývoj za posledních 10 let. Nejcennější stromy jsou např. Phellodendron amurense Rupr. a Picea jezoensis S. et Z. Carr.
Abstract in different language: The bachelors work describes history and most significant trees and their characteristics in the botanic garden in Bečov nad Teplou in NW part of the Czech Republic. This garden was founded after the First World War and special attention has been paid to the alpine flowers and in the second place to the trees. The garden was abandoned after the Second World War and desolated in second half of 20th century. The garden is now renovated with the aim to return the garden to the almost original shape. Characteristics of main trees are given with comparison of changes after last 10 years. The most valuable trees are represented by Phellodendron amurense Rupr. and Picea jezoensis S. et Z. Carr.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svoboda_2014.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
svoboda v.pdfPosudek vedoucího práce561,91 kBAdobe PDFView/Open
svoboda o.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
svoboda p.pdfPrůběh obhajoby práce773,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.