Title: Stárnutí populace v České republice
Other Titles: The ageing process of Czech republic population
Authors: Beranová, Zdeňka
Advisor: Matušková, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14696
Keywords: stárnutí populace;věková struktura;index stáří;průměrný věk;hrubá míra porodnosti;hrubá míra úmrtnosti;index ekonomického zatížení;domovy pro seniory
Keywords in different language: ageing of population;age structure;index of ageing;median age;crude birth rate;crude death rate;index of economic dependency;retirement homes
Abstract: Bakalářská práce se zabývá procesem stárnutí v krajích ČR v období 1991-2012 a vybranými dopady, které s sebou demografické stárnutí přináší. V práci je proces stárnutí hodnocen pomocí indexu stáří, průměrného věku, hrubé míry porodnosti a hrubé míry úmrtnosti. Tyto sledované ukazatele jsou v jednotlivých krajích porovnány s Českou republikou. Vybrané dopady demografického stárnutí jsou hodnoceny na základě indexu ekonomického zatížení a zjištění kapacity lůžek v domovech pro seniory, dále jsou metodou kompilace některé dopady definovány.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the process of ageing in the regions of the Czech Republic for the period 1991-2012 and with the further selected impacts that demographical ageing brings. The process of ageing is evaluated by index of ageing, median age, crude birth rate and crude death rate. The values of these indicators for each region are compared with the values of the Czech Republic. The evaluation of the selected impacts of demographical ageing is based on the index of economic dependency and on the number of beds in retirement homes. The method of compilation determines some other impacts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Beranova_Z.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
Beranova V.pdfPosudek vedoucího práce498,44 kBAdobe PDFView/Open
Beranova O.pdfPosudek oponenta práce806,69 kBAdobe PDFView/Open
beranova p.pdfPrůběh obhajoby práce227,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.