Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotná, Marie
dc.contributor.authorKalista, Jakub
dc.date.accepted2014-05-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:55Z-
dc.date.available2013-06-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:55Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier57593
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14706
dc.description.abstractPráce se zabývá vývojem sídla Černice a zejména vlivem suburbanizace na vyvíjení Černic v posledních letech. Cílem práce bylo porovnat jednotlivé změny v různých strukturách obyvatelstva a domů v Černicích. V práci se popisuje vývoj počtu obyvatel, přirozený přírůstky či úbytky v letech 1870-1880 a 2002-2012 a migrační zisky Černic v letech 2002-2012. V charakteristikách obyvatelstva práce hodnotí hlavně průběžný vývoj v struktuře národnostní, náboženské, vzdělanostní a ekonomické. Práce také hodnotí vývoj a změny v počtech domů, jejich obsazenosti, poměru rodinných a bytových domů a v obydlenosti bytů. Dále také na podkladě několika map z různých časových období analyzuje historický urbanistický vývoj v Černicích a celkové prostorové uspořádání zástavby v Černicích.cs
dc.format76 s., VI. s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57593-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectČernicecs
dc.subjectsuburbanizacecs
dc.subjectobyvatelstvocs
dc.subjecturbanistický rozvojcs
dc.titleVývoj a přeměna sídla Černice v suburbální zónu města Plzněcs
dc.title.alternativeDevelop and conversion seat Cernice v suburbal zone city of Pilsenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentCentrum biologie, geověd a envigogikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe assignment is about development of inhabitant Cernice, especially suburbanization influence on progression of Cernice in the past few years. Main objective was to compare differences in certain structure population and houses in Černice. The Assignment describes development of inhabitant, their natural increases and decreases between years 1870-1880 and 2002-2012 and migration gains Cernice in 2002-2012. It mainly evaluates countinuous development in structure of national, religious, educational and economic. This assignment also evaluates development and changes in numbers of houses, their occupancy, ratio of residences and appartment building and occupancy of flats. It also analyses historical urbanistic development based on several maps from different time periods in Cernice and general structure of buildings in Cernice.en
dc.subject.translatedCerniceen
dc.subject.translatedsuburbanizationen
dc.subject.translatedpopulationen
dc.subject.translatedurban developmnenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj a premena sidla Cernice v suburbalni zonu mesta Plzne.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
kalista V.pdfPosudek vedoucího práce589,39 kBAdobe PDFView/Open
Kalista O.pdfPosudek oponenta práce855,25 kBAdobe PDFView/Open
Kalista P.pdfPrůběh obhajoby práce198,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.