Title: Řasová a sinicová flóra mělkých rybníků v okolí Zaječova
Other Titles: Algal and cyanobacterial flora of shallow ponds near Zaječov
Authors: Krumhanzlová, Veronika
Advisor: Kaufnerová, Veronika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14711
Keywords: algologický výzkum;řasy;sinice;rybníky;sezónní dynamika
Keywords in different language: algological research;algae;cyanobacteria;ponds;seasonal dynamics
Abstract: Bakalářská práce se zabývá studiem algoflóry ve třech vodních nádržích na Zaječovsku ve středních Čechách. Cílem této práce bylo zjištění biodiverzity sinic a řas na studovaných lokalitách, sledování chemicko-fyzikálních parametrů vody a zachycení sezónní dynamiky mikroflóry. V práci je uveden soupis všech nalezených druhů. Výsledky byly porovnávány se studiemi z podobných lokalit
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with algological research of three ponds near town Zaječov in the middle of Czech Republic. Objectives of this study were to find out the biodiversity of cyanobacteria and algae species, monitoring of chemical/physical parameters of water and seasonal dynamics of phytoplankton. There is a list of all founded species in this study. The results were compared with other studies from similar locations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krumhanzlova BP.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
krumhanzlova v.pdfPosudek vedoucího práce763,61 kBAdobe PDFView/Open
Krumhanzlova O.pdfPosudek oponenta práce943,23 kBAdobe PDFView/Open
krumhanzlova p.pdfPrůběh obhajoby práce177,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.