Title: Mapování ruderální flóry v Plzni Červeném Hrádku, mapové listy: Plzeň 6-4/3 a Plzeň 6-4/4
Other Titles: Mapping of ruderal Flora in Plzeň city (Červený Hrádek), map grids: Plzeň 6-4/3 a Plzeň 6-4/4
Authors: Šnebergerová, Markéta
Advisor: Chocholoušková, Zdeňka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14715
Keywords: mapování flóry;ruderální flóra;invazní druhy;mapové listy;Plzeň - Červený Hrádek
Keywords in different language: mapping of flora;ruderal flora;invasive species;map lists;Plzeň - Červený Hrádek
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na mapování ruderální flóry a zmapování invazních druhů v městském obvodu Plzeň 4 Červený Hrádek. Byly studovány mapové listy Plzeň 6-4/3 a Plzeň 6-4/4. Obě sledovaná území měly rozlohu 1000 x 1250 m. Soupis rostlin byl vytvořen z obou území a obsahuje 200 rostlinných druhů. Nejčastějšími druhy byly např. řebříček obecný (Achillea millefolium), břečťan popínavý (Hedera helix), hluchavka nachová (Lamium purpureum), borovice lesní (Pinus sylvestris), sedmikráska obecná (Bellis perennis) nebo jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata). Všechny nalezené druhy byly analyzovány z hlediska původu, životních forem, životních strategií a ekologických nároků (světlo, teplo, vlhkost). Na mapovaných lokalitách bylo nalezeno 11 invazních druhů, přičemž k nejpočetnějším patřily: netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), turan roční (Erigenon annuus) nebo škumpa orobincová (Rhus hirta).
Abstract in different language: This bachelor work deals with the mapping of ruderal flora with mapping to invasive species in the district Plzeň 4 Červený Hrádek. The map grids Plzeň 6-4/3 and Plzeň 6-4/4 we specifically studied. Each monitored area had 1000 x 1250 m. The species list was obtained from both monitored areas and it contains 200 plant species. The most common species were as Achillea millefolium, Hedera helix, Lamium purpureum, Pinus sylvestris, Bellis perennis and Plantago lanceolata. All found species are analyzed in terms of origin, life forms, life strategies and environmental claims (light, temperature, humidity). In studied area we found 11 invasive species, the most numerous were Impatiens parviflora, Erigenon annuus and Rhus hirta.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Snebergerova _ komplet bakalarska prace pdf.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
snebergerova v.pdfPosudek vedoucího práce543,46 kBAdobe PDFView/Open
snebergerova o.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
snebergerova p.pdfPrůběh obhajoby práce178,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.