Title: Úroveň znalostí laické veřejnosti o prevenci melanomu
Other Titles: The level of knowledge the general public about the prevention of melanoma
Authors: Hejduková, Markéta
Advisor: Loudová, Soňa
Referee: Braunová, Alexandra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14782
Keywords: maligní melanom;prevence;edukace;UV záření;ochranné prostředky
Keywords in different language: malignant melanoma;prevention;education;UV radiation;protectives
Abstract: Teoretická část se zabývá maligním melanomem, diagnostikou, rizikovými faktory, léčbou, dispenzarizací nemocných. Je zaměřena hlavně na primární a sekundární prevenci maligního melanomu a možnosti všeobecné sestry edukovat klienty o této problematice. Obsahem praktické části je kvantitativní průzkum mezi laickou veřejností o znalostech maligního melanomu, jeho projevech a možnostech prevence, která spočívá hlavně v ochraně před UV zářením. Závěrem lze říci, že veřejnost zná zásady správné ochrany před UV zářením a tyto zásady v mezích dodržuje.
Abstract in different language: The teoretical part of our work is about malignant melanoma, diagnosis, factores of risic, treatment, register of patiens. It is about primary and secondary prevention of melanoma and possibility for a nurse, how to get informations to a patiens about this problemes. In the practical part of our work is a public opinion poll about malignant melanoma, manifestations and prevention. It is a protection before UV radiation. We find out, that a general public knows a right protection before UV radiation and follow this rules.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Hejdukova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce425,81 kBAdobe PDFView/Open
Hejdukova_oponent.pdfPosudek oponenta práce915,01 kBAdobe PDFView/Open
Hejdukova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce454,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.