Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKuhn, Tomáš
dc.contributor.authorBošková, Jitka
dc.contributor.refereeLišková, Štěpánka
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:48:59Z
dc.date.available2013-06-13cs
dc.date.available2015-03-25T09:48:59Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier56732
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14968
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je česká rocková undergroundová scéna. Pro její vymezení a charakteristiku je potřebné popsat prostředí s příčinami vzniku a faktory ovlivňující vývoj undergroundu. První kapitola se zabývá historicko-politickým kontextem v období 50. 80. let. Obsahuje dobové reálie politické situace a jejich dopad na československou oficiální scénu rockové hudby. Pro orientaci v tématice se věnujeme objasnění pojmu underground a výrazů s ním často zaměňovaných. Z důvodu utvoření specifického významu undergroundu v českých podmínkách jsou uvedeny inspirační zdroje, které toho byly příčinou. Další části práce se soustředí na českou literaturu, jež se stala inspirací undergroundu, a ideová východiska, která formovala undergroundové společenství i hudební scénu. Hlavní náplň tématu se pokouší o jmenování hlavních a typických představitelů české rockové undergroundové scény, zahrnuje jejich inspirační zdroje, specifika a význam. V poslední části je rozvíjena myšlenka o existenci a významu undergroundu v prostředí demokracie se stručným zaměřením na jeho následovníky v porevolučním období.cs
dc.format70 s. (10769 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectundergroundcs
dc.subjectPlastic people of the universecs
dc.subjectčeský rockcs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectliteraturacs
dc.titleČeská rocková undergroundová scénacs
dc.title.alternativeCzech rock undergrounden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra hudební kulturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this bachelors thesis is Czech rock underground scene. In order to name and characterise its specifics it is necessary to depict environment of emergence of the underground and factors influencing its development. The first chapter deals with political-historic context of fifties to eighties of twentieth century in Czechoslovakia. It consists of description of specifics of certain ages and its influence on official rock scene. In the other part the explanation of the expression underground is mentioned. In order to put the underground phenomenon in its specific context, we also deal with its inspirations and sources. Next we focus on Czech literature, being one of the major inspirational streams of Czech underground. Besides that we tackle the roots and ideas that formed underground society and musical scene. The main part of this thesis sums up the main figures and bands of the Czech rock underground scene. It deals with sources of their inspiration, specifics and influence. The last part of the thesis deals with the phenomenon of underground and its importance and meaning in the environment of democracy. It also mentions underground followers in the post-revolution period.en
dc.subject.translatedundergrounden
dc.subject.translatedPlastic people of the universeen
dc.subject.translatedczech rock musicen
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedliteratureen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
boskova.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Boskova_hodnoceni_BP_vedouci_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce557,63 kBAdobe PDFView/Open
Boskova_posudek_BP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce621,63 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Boskova.pdfPrůběh obhajoby práce140,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.