Title: Hudební sluch a možnosti jeho rozvoje v dětském věku
Other Titles: Musical ear and possibility of it's development in childhood
Authors: Králová, Jana
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Lišková, Štěpánka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14979
Keywords: hudební sluch;hudební schopnosti;hudební psychologie;rozvoj hudebnosti;test hudebně sluchových schopností;dědičnost;teorie slyšení;hudební vývoj dítěte
Keywords in different language: musical aptitude;musical abilities;psychology of music;development of musicality;test of musical hearing abilities;heredity;theories of hearing;musical development of child
Abstract: Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Problematika práce je v mnoha směrech neprobádaná a zastaralá, proto hlavní cíl teoretické části byl zmapovat současnou českou odbornou literaturu, která se daným tématem zabývá. V praktické části je provedeno výzkumné šetření na základní škole pomocí dotazníku a Testu hudebně sluchových schopností, které odpovídá na otázky úrovně "hudebnosti" dětí ve třídě, vliv hudební rodiny na vývoj hudebně sluchových schopností u jedince, rozdíly vývoje hudebně sluchových schopností u děvčat a chlapců, počet žáků ve třídě zabývající se hudební činností i mimo školu.
Abstract in different language: The work is divided into two parts - theoretical and practical. The issue of work is in many ways unexplored and obsolete, that's the main objective of the theoretical part was to map the contemporary Czech literature, which deals with the topic. In the practical part of the work some research work is done in a primary school with the help of a questionnaire and a test of musical hearing abilities that answers the questions the level of "musicality" of children in the class, the influence of a musical family on the development of musical hearing abilities, of individual differences in the development of musical hearing ability in girls and boys, number of pupils involved in musical activities outside school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jana Kralova.pdfPlný text práce538,91 kBAdobe PDFView/Open
Kralova_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce620,25 kBAdobe PDFView/Open
Kralova_posudek_BP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce604,26 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Kralova.pdfPrůběh obhajoby práce145,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.