Název: Hudební sluch a možnosti jeho rozvoje v dětském věku
Další názvy: Musical ear and possibility of it's development in childhood
Autoři: Králová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Lišková, Štěpánka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14979
Klíčová slova: hudební sluch;hudební schopnosti;hudební psychologie;rozvoj hudebnosti;test hudebně sluchových schopností;dědičnost;teorie slyšení;hudební vývoj dítěte
Klíčová slova v dalším jazyce: musical aptitude;musical abilities;psychology of music;development of musicality;test of musical hearing abilities;heredity;theories of hearing;musical development of child
Abstrakt: Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Problematika práce je v mnoha směrech neprobádaná a zastaralá, proto hlavní cíl teoretické části byl zmapovat současnou českou odbornou literaturu, která se daným tématem zabývá. V praktické části je provedeno výzkumné šetření na základní škole pomocí dotazníku a Testu hudebně sluchových schopností, které odpovídá na otázky úrovně "hudebnosti" dětí ve třídě, vliv hudební rodiny na vývoj hudebně sluchových schopností u jedince, rozdíly vývoje hudebně sluchových schopností u děvčat a chlapců, počet žáků ve třídě zabývající se hudební činností i mimo školu.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is divided into two parts - theoretical and practical. The issue of work is in many ways unexplored and obsolete, that's the main objective of the theoretical part was to map the contemporary Czech literature, which deals with the topic. In the practical part of the work some research work is done in a primary school with the help of a questionnaire and a test of musical hearing abilities that answers the questions the level of "musicality" of children in the class, the influence of a musical family on the development of musical hearing abilities, of individual differences in the development of musical hearing ability in girls and boys, number of pupils involved in musical activities outside school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jana Kralova.pdfPlný text práce538,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce620,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova_posudek_BP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce604,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Kralova.pdfPrůběh obhajoby práce145,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14979

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.