Název: Danny Elfman - významná osobnost světové filmové hudby
Další názvy: Danny Elfman - An Important Figure in the World of Film Music
Autoři: Svoboda, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kuhn, Tomáš
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14993
Klíčová slova: Danny Elfman;Tim Burton;hudba;filmová hudba;kinematografie;skladatel
Klíčová slova v dalším jazyce: Danny Elfman;Tim Burton;music;film music;cinematography;composer
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je úvod do obecné problematiky filmové hudby, jejího vývoje a osobností, které ji významně utvářely. Důraz je zde kladen na tvorbu Dannyho Elfmana, jeho skladatelskou osobnost a jeho vliv, který je patrný zejména v pohádkovém a fantasy žánru filmové tvorby.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is an introduction to the general issues of film music, its evolution and personalities who have shaped it significantly. Emphasis is placed on the work of Danny Elfman, his compositional personality and his influence, which is especially noticeable in the fantasy film genre.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
danny-elfman-bakalarska-prace.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svoboda_hodnoceni_vedouciho_BP_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce532,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svoboda_posudek_oponenta_BP_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce467,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_Svoboda.pdfPrůběh obhajoby práce140,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14993

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.