Title: Danny Elfman - významná osobnost světové filmové hudby
Other Titles: Danny Elfman - An Important Figure in the World of Film Music
Authors: Svoboda, Jakub
Advisor: Kuhn, Tomáš
Referee: Bezděk, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14993
Keywords: Danny Elfman;Tim Burton;hudba;filmová hudba;kinematografie;skladatel
Keywords in different language: Danny Elfman;Tim Burton;music;film music;cinematography;composer
Abstract: Cílem této bakalářské práce je úvod do obecné problematiky filmové hudby, jejího vývoje a osobností, které ji významně utvářely. Důraz je zde kladen na tvorbu Dannyho Elfmana, jeho skladatelskou osobnost a jeho vliv, který je patrný zejména v pohádkovém a fantasy žánru filmové tvorby.
Abstract in different language: The aim of this work is an introduction to the general issues of film music, its evolution and personalities who have shaped it significantly. Emphasis is placed on the work of Danny Elfman, his compositional personality and his influence, which is especially noticeable in the fantasy film genre.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
danny-elfman-bakalarska-prace.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda_hodnoceni_vedouciho_BP_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce532,6 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda_posudek_oponenta_BP_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce467,29 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_Svoboda.pdfPrůběh obhajoby práce140,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.