Title: Nedbalostní zavinění v trestním právu
Other Titles: Negligent culpability in criminal law
Authors: Brož, Miroslav
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Kybic, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14997
Keywords: zavinění;nedbalost;vědomá nedbalost;nevědomá nedbalost;hrubá nedbalost;trestní právo;Slovensko;komparace;historický vývoj
Keywords in different language: causing;negligence;aware neglience;unaware neglience;gross negligence;criminal law;Slovakia;comparison;historical development
Abstract: V diplomové práci se snažím komplexně popsat úpravu nedbalosti v českém TZ a následně komparovat se slovenským TZ. V samotném úvodu práce nejdříve vysvětlím pojem trestního práva a jednotlivé formy zavinění. Pak na základě historického vývoje nedbalosti se dostanu až k novému TZ 40/2009 a velkou část práci věnuji klíčovému pojmu a tím je nedbalost. Jasně definuji vědomou, nevědomou a hrubou nedbalost a dokonce i skutkové podstaty založené na hrubé nedbalosti.
Abstract in different language: I have chosen as the diploma thesis a topic dealing with negligence culpability in a criminal law. In the beginning of the work I start to explain the term of culpability and it´s individual forms. Next part contains comparing of foreign regulation which dedicates both a historical view and also the new Criminal Code TZ 40/2009. Negligence culpability is one of the two possible forms of culpability-next to the intention, the negligence is the second one and also it is less relevant form of culpabilty than intention is. My work tries to define two forms of negligent culpability, their legal definitions and their mutual differences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NEDBALOSTNI ZAVINENI V TP - DP_Broz_Miroslav.pdfPlný text práce403,92 kBAdobe PDFView/Open
Broz_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce611,96 kBAdobe PDFView/Open
Broz_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce52,02 kBAdobe PDFView/Open
Broz_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce858,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.