Title: Přípravné řízení trestní
Other Titles: Pre-trial criminal
Authors: Synek Vislocká, Petra
Advisor: Novotný, František
Referee: Rybář, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15039
Keywords: Přípravné řízení trestní;základní zásady trestního řízení;trestní řád;postup před zahájením trestního stíhání;vyšetřování;dohoda o vině a trestu;skončení přípravného řízení.
Keywords in different language: Pre-trial criminal basic principles of criminal procedure;criminal procedure;the procedure before the criminal prosecution;investigation;agreement on guilt and punishment;the end of the trial proceedings.
Abstract: Tato diplomová práce se týká přípravného řízení trestního. První kapitoly se věnují přípravnému řízení trestnímu obecně, jeho vývoji a vztahu k řízení před soudem. Tato diplomová práce obsahuje i popis jednotlivých stadií trestního řízení. V hlavní části práce je popsána současná právní úprava přípravného řízení trestního a institut dohody o vině a trestu. Závěrečná část práce obsahuje shrnutí práce s přihlédnutím k zajímavým aspektům souvisejícími s tématem práce a událostmi v ČR.
Abstract in different language: This thesis deals with criminal preliminary proceedings. First chapters are concerned to the criminal preliminary proceedings in general, their evolution and relation towards the stage of trial by the court. Thesis contains also description of stages of criminal procedure. In the main part of thesis there is described present legal regulation of the criminal proceedings and institute an agreetment on guilty and punishment. Final part contains a summary of thesis taking account of the interesting aspects related to the topic of the thesis and events in the country.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Synek Vislocka..pdfPlný text práce669,5 kBAdobe PDFView/Open
Synek Vislocka_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce983,67 kBAdobe PDFView/Open
Synek Vislocka_oponent_Rybar.pdfPosudek oponenta práce645,26 kBAdobe PDFView/Open
Synek Vislocka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce872,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.