Title: Úpadkové trestné činy
Other Titles: Bankruptcy crimes
Authors: Trnková, Klára
Advisor: Kocina, Jan
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15043
Keywords: úpadek;poškození věřitele;zvýhodnění věřitele;dlužník;věřitel
Keywords in different language: bankruptcy;damage to creditor;senior creditor;preference of creditor;creditor;deptor
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem úpadkové trestné činy. Tato problematika zasahuje jak do práva trestního, tak do práva insolvenčního. Z tohoto důvodu je nejdříve nutné definovat některé pojmy. Práce se zabývá historickým vývojem úpadkových trestných činů, současnou platnou právní úpravou, judikaturou a srovnáním české právní úpravy s úpravou cizí, v mém případě s úpravou slovenskou.
Abstract in different language: Diploma theses is about bankruptcy crimes. This topic is a part of criminal law and insolvency law. It is the reason why I am describing terms at the beginning. This theses focuses on historical aspect, current law, jurisprudence and comparism of czech and foreign law, in my case slovak law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Klara Trnkova Upadkove trestne ciny.pdfPlný text práce723,35 kBAdobe PDFView/Open
Trnkova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Trnkova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Trnkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce633,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.