Title: Alternativní tresty: Trest domácího vězení
Other Titles: Alternative Punishments: House Arrest
Authors: Zinke, Lucie
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Chmelík, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15046
Keywords: trest domácího vězení;probační a mediační služba;alternativní tresty;nový trestní zákoník;nepodmíněný trest odnětí svobody;elektronický monitoring
Keywords in different language: house arrest;probation and mediation services;alternative punishment;new criminal code;imprisonment;electronic monitoring
Abstract: Diplomová práce se zabývá trestem domácího vězení, jeho zákonným vymezením de lege lata, je přihlíženo i k jeho právní úpravě de lege ferenda. Práce se zaměřuje především na význam ukládání trestu domácího vězení, vývoj tendencí ukládání trestu, spojitost s elektronickým monitorováním. Část práce je věnována legislativní úpravě domácího vězení a elektronického sledování v zahraničí. Praktická část se zaměřuje na vývoj ukládání TDV v souvislosti se společenským a politickým děním. Obecně práce odpovídá na tyto otázky - jak je upraven trest domácího vězení v České republice, jak v České republice probíhá zavádění elektronického sledování a jaké jsou další možnosti jeho využití, jaká je praxe v zahraničí, v čem spočívají výhody domácího vězení, výhody a úskalí elektronického sledování odsouzených a jaký by mohl být další vývoj ukládání trestu domácího vězení.
Abstract in different language: The thesis deals with a home detention punishment and its legal delimitation according to the valid law. Its legal form according to the intended law is also taken into account. The thesis refers to the importance of the home detention punishment accompanied by an electronic monitoring. The substantial part of this work is dedicated to the home detention and the electronic monitoring regulation in foreign legislations and makes the fundamental contribution to the thesis. In general, this work answers the following questions what is the home detention legislation in the Czech Republic, how the electronic monitoring implementation proceeds in the Czech Republic, what are its further possibilities of use, what kind of practice exists abroad, what advantages and disadvantages are encountered when implementing the home detention and the electronic monitoring and what kind of inspiration could the Czech Republic take from foreign countries in this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alternativni tresty_ diplomka_done 30.dubna.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Zinke_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce865,56 kBAdobe PDFView/Open
Zinke_oponent_Chmelik.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Zinke_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce802,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.