Title: Zpracování dat z robotického měřícího pracoviště
Other Titles: Robotic measuring unit data processing
Authors: Kubátová, Dana
Advisor: Melichar, Martin
Melichar, Martin
Holub, Antonín
Referee: Bícová, Kateřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15059
Keywords: Equator;AstroBox;program na zpracování dat;zpracování dat;uživatelský formulář
Keywords in different language: Equator;AstroBox;program data processing;data processing;user forms
Abstract: Práce je zaměřena na analýzu současného stavu ukládání a zpracování dat při stoprocentní kontrole vyrobených dílů, za použití 3D měřícího zařízení od společnosti Renishaw ve spojení s robotem Kuka s vytvořením programu na ukládání a zpracování dat z robotického měřicího pracoviště. Hlavní část práce je návrh vhodnějšího způsobu získávání, ukládání dat a návrh programu pro zpracování těchto dat, jehož ovládání je snadné a intuitivní.
Abstract in different language: The thesis is focused on the analysis of the current state of the storage and processing of data in total control of manufactured parts using 3D measuring equipment from Renishaw connected with Kuka robot with the creation of a program on savings and processing data from the robotic measuring workplace. The main part of the thesis is to design a more appropriate method of getting, storing data and a draft program for processing such data, which control is easy and intuitive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kubatova.pdfPlný text práce10,54 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Kubatova.PDFPosudek vedoucího práce679,49 kBAdobe PDFView/Open
Kubatova OPO.PDFPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP - Kubatova.PDFPrůběh obhajoby práce524,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.