Title: Osídlení řivnáčské kultury v Čechách
Other Titles: The settlement of the řivnáč culture in Czech Republic
Authors: Roedlová, Eva
Advisor: Menšík, Petr
Referee: Švejcar, Ondřej
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15073
Keywords: střední eneolit;řivnáčská kultura;nálezová základna;databáze;geomorfologické podmínky;GIS
Keywords in different language: middle eneolit;řivnáčská culture;discovery base;database;GIS;geomorphological conditions
Abstract: Cílem práce je hodnocení variability sídelních areálů řivnáčské kultury v Čechách na základě dochovaných nemovitých památek a možného vlivu symbolických systémů kultur středního eneolitu na volbu polohy těchto areálů aktivit a jejich podobu. V rámci práce bude věnována pozornost také historii bádání a základním společným rysům kultur středního eneolitu v Čechách. Součástí práce bude databáze sídlišť řivnáčské kultury z oblasti Čech.
Abstract in different language: The goal of the thesis is the evaluation of the settlement variability of řivnáčská culture in Czech Republic based on the surviving immovable monuments. Further more, the thesis deals with the possible influence of symbolic systems of řivnáčská culture in eneolit on the location choice of these activite areals and their location. Within the scope of this thesis, the aim will be focused on the history of research and on the basic common attributes of the middle eneolit culture in Czech Republic. A part of this thesis will be the database of řivnáčská settlement culture from Czech area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_FINAL 2.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
Roedlova_Mensik vedouci.pdfPosudek vedoucího práce646,13 kBAdobe PDFView/Open
roedlova_Svejcar oponent.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Roedlova.PDFPrůběh obhajoby práce25,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.