Název: Archeologie vesnic zaniklých po roce 1945: Výzkum vsi Lučina - Grafenried
Další názvy: Archaeology of deserted villages after 1945: Research of village Lučina - Grafenried
Autoři: Peklová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Vařeka, Pavel
Oponent: Matoušek, Václav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15075
Klíčová slova: Grafenried;zaniklá vesnice po 1945;Český les;nedestruktivní výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: Grafenried;deserted village after 1945;Bohemian forest;non-destructive research
Abstrakt: Předložená práce se zabývá problematikou archeologie modernity. Jedná se o archeologický výzkum vesnice středověkého původu zaniklé po roce 1945, konkrétně vsi Lučina - Grafenried nacházející se v Českém lese. V rámci bakalářské práce byl proveden nedestruktivní průzkum lokality a zaměření reliktů vybrané usedlosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted work deal issue of the archaeology of 20th century. Concretely it is about archaeological research of deserted medieval village after 1945 Lučina Grafenried, located in the Bohemian Forest. It was made a non-destructive research of site and completely documentation of relicts of chosen farmstead.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Peklova_BP_Grafenried.pdfPlný text práce7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peklova_Vareka vedouci.pdfPosudek vedoucího práce756,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peklova_Matousek final oponent.pdfPosudek oponenta práce746,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peklova.pdfPrůběh obhajoby práce158,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15075

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.