Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrištuf, Petr
dc.contributor.authorHavlíková, Markéta
dc.contributor.refereePraumová, Radka
dc.date.accepted2014-06-02
dc.date.accessioned2015-03-25T09:50:03Z
dc.date.available2013-09-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:50:03Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier57770
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15081
dc.description.abstractTato práce sleduje výskyt zbraní v pohřebním ritu střední doby bronzové v Čechách a pojednává o jejich významu vzhledem k společenskému postavení pohřbeného jedince. Pomocí analýzy hlavních komponent byly vyčleněny a interpretovány možné sociální skupiny jedinců pohřbívaných se zbraněmi. Součástí práce je také databáze s pohřby se zbraněmi z jižních, západních a středních Čech.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57770-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzbraněcs
dc.subjectstřední doba bronzovács
dc.subjectpohřební rituscs
dc.subjectanalýza hlavních komponentcs
dc.subjectmohylycs
dc.subjectČechycs
dc.subjectpravěkcs
dc.subjectbojovnícics
dc.titleZbraně ve střední době bronzové a jejich účel v pohřebním ritucs
dc.title.alternativeSignificance of weapons in burial rite of Middle Bronze Ageen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis traces an appearance of weapons in burial rite of Middle Bronze Age in Bohemia and discusses about their significance according to social status of the buried person. Possible social groups of individuals buried with weapons were detached an interpreted via Principal Component Analysis method. Database of burials with weapons in southern, western an central Bohemia is also part of this thesis.en
dc.subject.translatedweaponsen
dc.subject.translatedmiddle bronze ageen
dc.subject.translatedburial riteen
dc.subject.translatedprincipal component analysisen
dc.subject.translatedbarrowsen
dc.subject.translatedBohemiaen
dc.subject.translatedprehistoryen
dc.subject.translatedwarriorsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HavlikovaBP.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Havlikova_Kristuf vedouci.pdfPosudek vedoucího práce676,67 kBAdobe PDFView/Open
Havlikova_Praumova oponent.pdfPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Havlikova.pdfPrůběh obhajoby práce171,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.