Title: Identifikace nemovitých archeologických pramenů pomocí leteckého laserového skenování
Other Titles: Identification of immovable archaeological artefacts using airborne laser scanning
Authors: Šebková, Kateřina
Advisor: John, Jan
Referee: Gojda, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15082
Keywords: LIDAR;letecké laserové skenování;zaniklá vesnice;Javor;Javor-Hádky;mohylové pohřebiště;Rokycansko;digitální model reliéfu ČR 5. generace;archeologické nemovité objekty
Keywords in different language: LIDAR;ALS;light detection and ranging;airborne laser scanning;deserted medieval village;Javor;Javor-Hádky;burial mounds;region of Rokycany;digital terrain model of Czech republic 5th generation;archaeological immovable objects
Abstract: V této práci byl převážně sledován a hodnocen potenciál Digitálního modelu reliéfu ČR 5. generace pro vyhledávání a dokumentaci archeologických nemovitých památek v oblasti Šťáhlavského polesí pomocí leteckého laserového skenování (lidaru). Pro vlastní výzkum této práce byl jako sledovaná oblast zvolen extravilán zaniklé vesnice Javor a také nedaleké mohylové pohřebiště Javor-Hádky na Rokycansku.
Abstract in different language: The goal of this work is mainly to monitor and evaluate the potential of the digital terrain model of the Czech Republic (the fifth generation) to search and documentation of archaeological immovable objects. For my own research of this work was chosen as the monitoring area extraregion deserted medieval village Javor and the nearby burial mounds Javor-Hádky in region of Rokycany.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Katerina Sebkova.pdfPlný text práce5 MBAdobe PDFView/Open
Sebkova_John vedouci.pdfPosudek vedoucího práce130,13 kBAdobe PDFView/Open
Sebkova_Gojda oponent.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Sebkova.pdfPrůběh obhajoby práce172,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.