Title: Analýza postavení USA ve světových konfliktech a OSN
Other Titles: The United States and its role in international conflicts and the UN with practical analysis
Authors: Zabilanská, Klára
Advisor: Kobylak, Skyland Václav
Referee: Tihelková, Alice
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15111
Keywords: Spojené státy americké;Afghánistán;Irák;OSN;konflikt;válka;teroristické útoky z 11. září 2001;konspirační teorie
Keywords in different language: the United States of America;Afghanistan;Iraq;the UN;conflict;war;terrorist attack of September 11;2001;conspiracy theory
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou postavení Spojených států v novodobých válečných konfliktech se zaměřením výhradně na Afghánistán a Irák a s tím související stručnou analýzou fungování OSN a jeho působení ve výše zmíněných konfliktech. Hlavním cílem práce je odhalit podobnosti, popř. rozdíly v přístupu Spojených států amerických a OSN k vzniklým konfliktům a jejich angažovanost v nich. Práce je rozdělena do dvou částí, tedy části teoretické a praktické. V teoretické části bylo nezbytné zabývat se historickým kontextem obou zemí a spojitostmi s předcházejícími konflikty, což posloužilo ke správnému porozumění situace nastalé v obou zemích. Následně v praktické části tato práce odhaluje okolnosti vzniku, průběh a ukončení konfliktů v obou zemích po 11. září 2001, konspirační teorie pojednávající o faktorech teroristického útoku a názory dvou respondentů hodnotící tehdejší situaci. Práce je doplněna o přílohy zachycující doslovné odpovědi respondentů na kladené otázky.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with an analysis of the United States' position in modern conflicts with a focus exclusively on Afghanistan and Iraq. Related brief analysis of the UN's function and its influence on above mentioned conflicts is also included. The main aim of this thesis is to reveal similarities or differences in the US and UN engagement and approach to arisen conflicts. The thesis itself is divided into two parts theoretical and practical. In the theoretical section, it was necessary to deal with the historical context of both countries and their relation to past conflicts in order to understand the contemporary situation. Subsequently the practical part reveals circumstances of the beginning, development and the end of conflicts in both countries after 9/11 attacks, conspiracy theories dealing with terrorist attacks factors and two respondents' opinions evaluating the situation up to the present. The precise answers of both respondents are also included in this study in the form of appendices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace FORMAT_1.pdfPlný text práce652,11 kBAdobe PDFView/Open
Zabilanska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce110,55 kBAdobe PDFView/Open
Zabilanska - oponent.pdfPosudek oponenta práce106,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Zabilanska.pdfPrůběh obhajoby práce391,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.