Název: Pokyny k podnikání: případová studie české firmy zdůrazňující nejdůležitější kroky při obchodování
Další názvy: Guidelines to doing business: A case study of a Czech firm to highlight the most important business issues
Autoři: Slabá, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kumar, Alok
Oponent: Matta, Ivan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15116
Klíčová slova: podníkání;zajištění materiálů;výroba;marketingová strategie;získávání zákazníků;udržení zákazníků
Klíčová slova v dalším jazyce: business;materials procurement;manufacturing;marketing strategy;customer acquisition;customer retention
Abstrakt: Téma této bakalářské práce zní Pokyny k podnikání: případová studie české firmy zdůrazňující nejdůležitější body při podnikání. V první části práce je představena společnost, která je příkladem české firmy, a vysvětluje základní podstatu podnikání. Druhá část je rozdělena do tří celků, které sehrávají nejdůležitější roli při podnikání. Každý úsek se skládá z praktické a teoretické části, které jsou vzájemně propojeny. Důraz je kladen na praktické příklady obchodních strategií, metod a technik společnosti Moser. Závěrečnou část představuje rozhovor, ve kterém firma Moser popisuje své vize a největší překážky, kterým čelí. Hlavním cílem této práce je popsat konkrétní metody, které používá sklárna Moser pří obchodování, aby byla úspěšná a prosperující.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the bachelor thesis is Guidelines to doing business: A case study of Czech firm highlighting the most important business issues. The first part of the thesis introduces the company, which is used as an example of Czech firm, and explains the core ideas of business. The second part is divided into three segments which play an important role when doing business. Every section is composed of practical and theoretical parts which are mutually linked. The emphasis is put on the examples of Moser's business strategies, methods and techniques. The last part forms an interview with the company defining the prospects and obstacles of the firm. The main goal of the thesis is to describe particular methods that Moser uses while dealing with business matters in order to be prosperous and thriving.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tereza_Slaba.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Slaba.PDFPosudek vedoucího práce39,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slaba Tereza - oponent.pdfPosudek oponenta práce469,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba - Slaba.pdfPrůběh obhajoby práce303,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15116

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.