Title: Překlad vybraných textů z oblasti gastronomie s komentářem a glosářem
Other Titles: Translation of selected texts from the field of gastronomy with a commentary and glossary
Authors: Solich, Radek
Advisor: Dejmalová, Lenka
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15122
Keywords: překlad;gastronomie;komentář;glosář;překladatelské postupy;funkční styly;úkol překladatele;restaurace
Keywords in different language: translation;gastronomy;commentary;glossary;translation procedures;functional styles;task of translator;restaurant
Abstract: Celá práce je rozdělena do dvou sekcí, teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje obecné definice překladu, typy překladů, překladatelské metody, postupy a hlavní úkoly překladatelů. Také jsou zde zmíněné funkční styly. Praktická část se skládá z překladu tří anglických textů do češtiny. Všechny přeložené texty jsou doplněny autorovým komentářem a třemi glosáři.
Abstract in different language: The whole thesis is divided into two principal sections, i.e. theoretical and practical part. The theoretical part contains general definitions of translation, types of translation, translation methods and procedures and the main tasks of translators. There are also mentioned functional styles. The practical part consists of the translation of three English texts into Czech. All translated texts are supplemented with the commentary of author and three glossaries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Solich.pdfPlný text práce386,72 kBAdobe PDFView/Open
Solich - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce626,43 kBAdobe PDFView/Open
Solich - oponent.pdfPosudek oponenta práce519,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Solich.pdfPrůběh obhajoby práce381,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.