Title: Motivace zaměstnanců v organizaci. Případová studie metod motivace zaměstnanců v organizaci v České republice
Other Titles: Employee motivation in an organization. Case study of employee motivation methods in an organization in the Czech Republic
Authors: Barska, Daria
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Šašková, Radana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15126
Keywords: motivace;zaměstnanci;zaměstnanecké odměny;demotivace;systém odměňování;hodnocení pracovníků;podnikání
Keywords in different language: motivation;employees;employee rewards;demotivation;reward management;employee assessment;business
Abstract: Bakalářská práce se zabývá motivačními teoriemi, motivací prostřednictvím odměn a potížemi s demotivovanými zaměstnanci.Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zahrnuta informace o byznysu, motivaci zaměstnanců, motivaci prostřednictvím odměn a demotivaci zaměstnanců. Praktická část zahrnuje vlastní studií dotazník tří českých firem o jejich motivaci zaměstnanců, shrnutí jejich odpovědí srovnání odpovědí s motivačními teoriemi.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with motivation theories, motivation through rewards and difficulties with demotivated employees. The thesis is divided into theoretical and practical parts. There is included information about business, employee motivation, motivation theories, motivation through rewards and employee demotivation in the theoretical part. Practical part includes study questionnaire of three Czech companies about their employee motivation, summary of their answers and comparison of the answers with motivation theories.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Daria_Barska.pdfPlný text práce568,64 kBAdobe PDFView/Open
Barska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce526,91 kBAdobe PDFView/Open
Barska - oponent.pdfPosudek oponenta práce454,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Barska.pdfPrůběh obhajoby práce401,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.