Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKašparová, Jana
dc.contributor.authorMajtaníková, Monika
dc.contributor.refereeKobylak, Skyland Václav
dc.date.accepted2014-06-03
dc.date.accessioned2015-03-25T09:50:28Z
dc.date.available2013-04-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:50:28Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-29
dc.identifier57152
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15132
dc.description.abstractBakalářská práce - Art Spiegelman "O myších a lidech" je zaměřena na amerického autora komiksů Arta Spiegelmana a na jeho dvoudílnou životopisnou grafickou novelu Maus. Teoretická část práce se zabývá životem a díly tohoto autora. Dále jsou zde shrnuty všechny dostupné informace o Maus, včetně obsahu knihy a motivů, vedoucích k jejímu vytvoření. Část bakalářské práce pojednává také o grafické novele jako žánru, definuje samotný pojem "grafická novela" a zmiňuje další významné představitele. Kniha Maus je detailněji rozebrána v praktické části práce, v níž jsou také informace z knihy srovnány s realitou. K praktické části rovněž patří rodokmeny ústřední rodiny a glosář důležitých komiksových pojmů, umístěné v přílohách bakalářské práce.cs
dc.format60 s. (100 337), 15 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57152-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectMauscs
dc.subjectArt Spiegelmancs
dc.subjectgrafická novelacs
dc.subjectkomikscs
dc.subjectholocaustcs
dc.titleArt Spiegelman - "O myších a lidech"cs
dc.title.alternativeArt Spiegelman - "Of Mice and Men"en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor thesis - Art Spiegelman "Of Mice and Men" is focused on the American cartoonist Art Spiegelman a on his two-volume autobiographical graphic novel Maus. The theoretical part deals with life and works of this author. Afterwards, there is summarized information about Maus, including a content of the book and motives leading to its creation. A part of the Bachelor thesis is concerned with the graphic novel as a genre, giving a definition of the term "graphic novel" itself and mentioning significant representatives. The novel Maus is examined in more detail in the practical part of the thesis. The information from the book is further compared with reality. The practical part is completed with genealogical trees of the central family and a glossary of the important comics terms in Appendices.en
dc.subject.translatedMausen
dc.subject.translatedArt Spiegelmanen
dc.subject.translatedgraphic novelen
dc.subject.translatedcomicsen
dc.subject.translatedholocausten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT Majtanikova.pdfPlný text práce6,03 MBAdobe PDFView/Open
Majtanikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce110,75 kBAdobe PDFView/Open
Majtanikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce94,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Majtanikova.pdfPrůběh obhajoby práce319,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.