Title: Flash Mobs : Fenomén moderní anglické populární kultury
Other Titles: The Flash Mobs : Phenomenon of Modern English Popular Culture
Authors: Ryjáčková, Tereza
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Kobylak, Skyland Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15133
Keywords: Flash mob;Bill Wasik;veřejná shromáždění;marketing;konzumní způsob života;Pussy Riot;restrikce v Rusku;restrikce v Bělorusku.
Keywords in different language: Flash mob;Bill Wasik;public gatherings;marketing;consumerism;Pussy Riot;restrictions in Russia;restrictions in Belarus.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá novým fenoménem moderní kultury, zvaným "flash mob". Úvodní část práce se zabývá flash moby obecně. K jejímu vypracování byly použity sociologické studie a odborné články. Kapitola přináší čtenáři základní přehled o původu, vývoji a globálním rozšíření flash mobbingu. Dále obsahuje podkapitolu s praktickým schématem jak vytvořit úspěšný flash mob. Další část práce se zaměřuje na výhody a nevýhody spojené s masovým rozšířením flash mobů. Je zde nastíněn konflikt mezi odpůrci a stoupenci flash mobbingu ve Spojených státech. Dále je flash mobbing představen jako nová výzva na poli marketingu a reklamy. Závěrečná část práce se zabývá flash moby z politického hlediska, popisuje jejich sílu a vliv při masových demonstracích po celém světě. Základním cílem této bakalářské práce je přinést obecný přehled o tomto fenoménu a zmapovat jeho původ a dosavadní vývoj od roku 2003.
Abstract in different language: The thesis discusses a new phenomenon of popular culture, flash mobs. The first part focuses on flash mob in general. The analysis of flash mobbing is mostly based on several sociological essays and articles from scientific journals. It gives the reader basic information about flash mob creation, its origin and rapid spread. It also includes advice how to organise a successful flash mob. The rest of the thesis is dedicated to the advantages as well as disadvantages of flash mobbing. The conflict between flash mob supporters and its detractors is also explained and analysed. The advantages in the form of new marketing field are also discussed. And the last part is focused on rioting flash mobs and their power. The main objective of the thesis is to introduce flash mobbing as a strong, rapidly spreading new-age phenomenon and to chart its evolution since 2003.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Ryjackova BP Flash Mobs.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Ryjackova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce638,99 kBAdobe PDFView/Open
Ryjackova - oponent.pdfPosudek oponenta práce518,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba - Ryjackova.pdfPrůběh obhajoby práce323,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.