Title: The Coverage of the Antisocial Behaviour Phenomenon in the British Press
Other Titles: The Coverage of the Antisocial Behaviour Phenomenon in the British Press
Authors: Zíslerová, Tereza
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15143
Keywords: antisociální jevy;média;Velká Británie
Keywords in different language: antisocial behaviour;media;Great Britain
Abstract: Cílem této bakalářské práce je poukázat na antisociální jevy v britském tisku a médiích celkově. Jejím hlavním cílem je prezentovat rozdíly mezi jednotlivými médii a také jaký mají vliv na čtenáře. Bakalářská práce také zmiňuje současnou společnost ve Velké Británii, politický vliv a také společenské postoje. Práce je založena především na internetových zdrojích, tedy elektronická vydání jednotlivých novin. Také využívá některé knihy, především pro svoji teoretickou část, již práce obsahuje. Celkový závěr této práce tvrdí, že média mají v současné době velký vliv na čtenáře, především jsou to tzv. nová média. Postoj médii se dost změnil a jejich hlavním cíle je v současnosti zisk. Konkurence je velká a tak média musí rychle reagovat na jednotlivé události.
Abstract in different language: The bachelor thesis aims at the antisocial behaviour in the British media. The main objective is to present the influence of media on readers and present the difference how the newspapers publish the information. The thesis deals with the current British society, the political influence and social attitudes. In the bachelor thesis, there are mainly used the internet source, the electronic issues of newspapers. But also the printed books were a good source for the theory included in the theses. It was summarized that the media has a huge power on readers, especially the new media. The stance of media has changed and its main goal is the profit. The competition is very high nowadays, so the media has to react very fast on the new affaires.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce742,69 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedoucihoPosudek vedoucího práce14,09 kBUnknownView/Open
Posudek oponentaPosudek oponenta práce704,14 kBUnknownView/Open
Prubeh obhajobyPrůběh obhajoby práce432,25 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15143

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.