Title: Karel Čapek : Bílá nemoc (divadelní hra a film - porovnání)
Other Titles: Karel Čapek : White illness (drama and film - comparison)
Authors: Boublíková, Aneta
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Jirásek, Bohumil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15151
Keywords: Karel Čapek;Bílá nemoc;Hugo Haas;analýza;drama;porovnání
Keywords in different language: Karel Čapek;White illness;Hugo Haas;analysis;drama;comparison
Abstract: Práce se zabývá porovnáním dramatu Bílá nemoc napsané Karlem Čapkem a filmu, jehož režie se ujal Hugo Haas. Jednotlivé části se zaměřují na téma, prostředí, postavy, kompozici a jazyk. Také jsou zmíněny okolnosti vzniku díla a reakce na něj.
Abstract in different language: The work deals with comparing of drama The White illness written by Karel Čapek and film, which was directed by Hugo Haas. Individual section focuses on the theme, the milieu, the characters, the composition and the language. Also mentioned are the circumstances of genesis of the work and the reactions to it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Karel Capek - Bila nemoc (divadelni hra a film-porovnani) - Aneta Boublikova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
boublikova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce302,66 kBAdobe PDFView/Open
boublikova_jirasek.pdfPosudek oponenta práce207,75 kBAdobe PDFView/Open
boublikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce191,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.