Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLeichtová, Magdaléna
dc.contributor.authorPašková, Gabriela
dc.contributor.refereeCabadová Waisová, Šárka
dc.date.accepted2014-05-30
dc.date.accessioned2015-03-25T09:51:03Z
dc.date.available2013-04-17cs
dc.date.available2015-03-25T09:51:03Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-29
dc.identifier56059
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15207
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rolí nevládních neziskových organizací v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. Spolkový život a sdružování má v českém prostředí poměrně dlouhou a bohatou historii, která měla nesporný vliv na formování neziskového sektoru a zahraniční rozvojové spolupráce po roce 1989. Za účelem uvedení do tématu rozvojové spolupráce je první část práce věnována významným teoriím rozvoje. Další část práce se zabývá zahraniční rozvojovou spolupráci ČR, její podobou před rokem 1989, ale především pak vývojem po roce 1990 až do současnosti. Třetí, nejrozsáhlejší část práce je věnována nevládním neziskovým organizacím, jejich historickému vývoji a jejich roli v zahraniční rozvojové spolupráci. Poslední částí práce je případová studie vybraného projektu jedné z největších nevládních neziskových organizací, které působí v rozvojové spolupráci ČR.cs
dc.format90 s. (152 451 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectNeziskové organizacecs
dc.subjectnevládní organizacecs
dc.subjectrozvojová spoluprácecs
dc.subjectrozvojcs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectoficiální rozvojová pomoccs
dc.subjectrole nevládních organizací v rozvojics
dc.titleNevládní neziskové organizace a jejich role v zahraniční rozvojové spolupráci České republikycs
dc.title.alternativeNon-governmental and non-profit organisations and their role in foreign and developing cooperation of the Czech republicen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is concerned with the role of non-governmental not-for-profit organizations (NGO/NPO) in foreign development cooperation of the Czech Republic. Communal life and socialisaton in the Czech setting has a considerably long and vibrant history, which had an undisputable impact on the formation of the not-for-profit sector and foreign development cooperation after 1989. Intended as the introduction to the subject matter of development cooperation, the first part is dedicated to significant development theories. The following part of the thesis deals with foreign development cooperation as provided by the Czech Republic, its form pre-1989 and, most importantly, its evolution from 1990 to this day. The third, lengthiest, part of the piece is dedicated to NGO/NPOs, their historic development and their role in foreign development cooperation. The ultimate part of the piece examines a case study of a selected project of one of the largest NGO/NPOs that operate in development cooperation provided by the Czech Republic.en
dc.subject.translatednon-profit organizationsen
dc.subject.translatednon-governmental organizationsen
dc.subject.translateddevelopment cooperationen
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translatedCzech republicen
dc.subject.translatedofficial development assistanceen
dc.subject.translatedrole of non-governmental organizations in developmenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Gabriela_Paskova_2014.pdfPlný text práce631,46 kBAdobe PDFView/Open
Paskova_ved_polmgr.pdfPosudek vedoucího práce540,26 kBAdobe PDFView/Open
Paskova_DP_OPO.docPosudek oponenta práce49 kBMicrosoft WordView/Open
Paskova.pdfPrůběh obhajoby práce338,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.