Title: Vývoj policejní správy 1918-1938
Other Titles: Police administration development in years 1918-1938
Authors: Drtil, Marek
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15239
Keywords: historie;policie;policejní správa;policejní sbor;četnictvo;státní úřady;trestní řízení
Keywords in different language: history;police;police administration;police forces;gendarmerie;government offices;criminal proceedings
Abstract: Cílem bakalářské práce je přiblížit vývoj policejní správy v Čechách, zejména pak od roku 1918 do roku 1938. V těchto letech se chci zaměřit na vývoj policie a poukázat na jejich kompetence. V první řadě chci přiblížithistorický vývoj policie v Zemích koruny české a historický exkurz. Následně se zaměřím na celkový vývoj policejních sborů od vzniku Československé republiky až do roku 1938. V další části mé bakalářské práce zmíním zrod Českolovenské republiky, vývoj policejních sborů, státní policejní úřady a četnictvo. Ke konci mé bakalářské práce přiblížím vývoj trestního řízení na území tehdejší Československé republiky.
Abstract in different language: The objective of the bachelor thesis is to approach the evolution of the police administration in Bohemia, in particular between years 1918 and 1938. I would like to target the development of police forces during those years and to refer to their competences. First of all I would like to describe the historical development of the police in the Czech Royal lands, and then historical excursus in general. Consequently I want to focus on general development of the police forces since the foundation of the Czechoslovak Republic till year 1938. Next parts of my bachelor thesis are describing the birth of the Czechoslovak Republic, the development of the police forces, government police offices and gendarmerie. The conclusion of this thesis deals with development of criminal proceedings in the area of the Czechoslovak Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Marek Drtil.pdfPlný text práce228,09 kBAdobe PDFView/Open
BP - Drtil Marek.pdfPosudek vedoucího práce77,5 kBAdobe PDFView/Open
OP - Drtil Marek.pdfPosudek oponenta práce27,38 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Drtil Marek.pdfPrůběh obhajoby práce47,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.