Title: Řídicí jednotka souřadnicové frézky s krokovými motory
Other Titles: Control unit for planar milling machines with stepper motors
Authors: Frydlewicz, Lukasz
Advisor: Jelínek, Libor
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15243
Keywords: CNC;portálová frézka;TB6560;Seeduino;Mach3;krokový motor
Keywords in different language: CNC;portal milling machine;TB6560;Seeduino;Mach3;stepper motor
Abstract: Cílem této bakalářské práce je seznámení se s možnostmi návrhu a realizací řídící jednotky pro řízení malé CNC frézky, jejíž mechanická konstrukce byla již dříve navržena během projektu č. 4. První část práce je zaměřena na seznámení čtenáře se současným stavem a směry vývoje řídících systémů malých souřadnicových frézek. V další části je popsán návrh a realizace řídící jednotky pro zmíněnou frézku. Jsou zde popsány důvody proč jsem zvolil jednotlivá řešení a výsledky mé práce.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to show possibilities of a design and implementation of the control unit for a small CNC milling machine. The mechanical structure of the machine was previously created in project No. 4. The first part of the thesis is aimed on explanation of the current state and trends of control systems for small CNC machines. The next section describes design and implementation of control units for my CNC router. Discussed here are the reasons why I chose particular solutions and the results of my work
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukasz_Frydlewicz.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
Frydlewicz-v.pdfPosudek vedoucího práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Frydlewicz-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,38 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.