Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJiřík, Miroslav
dc.contributor.authorŠoma, Patrik
dc.date.accepted2014-06-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:51:32Z-
dc.date.available2013-11-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:51:32Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-05-16
dc.identifier59691
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15246
dc.description.abstractPráce pojednává o různých způsobech bezdotykového ovládání počítačové hry. Tato hra je kompletně vyvinutá v jazyce Python za použití knihovny Pygame. Ovládání hry je realizováno pomocí senzoru Kinect, případně webové kamery. Při použití webové kamery je k detekci použita knihovna OpenCV. První část práce je teoretická a věnuje se knihovně Pygame, detekci obličeje pomocí OpenCV a technologii senzoru Microsoft Kinect. Druhá část se zabývá samotou realizací projektu. Jsou zde popsána pravidla a metody použité při vývoji hry.cs
dc.format33 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectPygamecs
dc.subjectKinectcs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectdetekcecs
dc.subjectbezkontaktní ovládánícs
dc.subjecthaar featurescs
dc.titleBezkontaktní ovládání počítačových hercs
dc.title.alternativeComputer Games with Non-Contact Controlen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis discusses various ways of touchless control over a computer game. This game is developed using programming language Python with Pygame libraries. Game control is implemented using Kinect sensor or webcam. When the webcam is in use program utilizes OpenCV library for detection. The first part of this thesis is theoretical and it is devoted to Pygame library, face detection with OpenCV and Microsoft Kinect sensor technology. The second part deals with realization of this project. All implemetation rules and methods used are described there.en
dc.subject.translatedPygameen
dc.subject.translatedKinecten
dc.subject.translatedOpenCVen
dc.subject.translateddetectionen
dc.subject.translatedtouchless interfaceen
dc.subject.translatedhaar featuresen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce918,53 kBAdobe PDFView/Open
Soma-v.pdfPosudek vedoucího práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Soma-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,18 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.