Title: Efekty dynamických riboregulátorů na zpracování signálů při genové expresi prokaryot
Other Titles: Effects of dynamic riboregulators on signal processing in prokaryotic gene expression
Authors: Kasl, Hynek
Advisor: Georgiev, Daniel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15250
Keywords: regulace translace;matematické modelování;numerická optimalizace;small RNA;syntetická biologie;buněčná kybernetika
Keywords in different language: translational regulation;mathematical modelling;numerical optimization;small RNAs;synthetic biology;cell cybernetics
Abstract: Je známe, že nekódující RNA hrají významnou roli v regulaci transkripce a translace v genetických sítích. Jednoduché jednokrokové mechanismy aktivace/inhibice jsou dobře zdokumentované v literatuře. Cílem tohoto projektu je prozkoumat dynamické vlastnosti regulace translace používající opakované hybridizace RNA s oblastí 5'UTR mRNA. Je předpokládáno, že takovýto typ regulace vykazuje dynamiku vhodnou v proofreading mechanismech a podobnou mechanismům kooperativity.
Abstract in different language: It is well known that non-coding RNA sequences play an important role in transcriptional and translational regulatory networks. Simple one-step activation/inhibition methods are well documented in literature. The purpose of this project is to explore dynamic properties of translational regulation based on recurrent RNA hybridization with the 5' untranslated mRNA regions. It is hypothesized that RNA-based regulation exhibits dynamics with important proofreading functions and mechanisms of cooperativity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BachelorThesis_HynekKasl.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
Kasl-v.pdfPosudek vedoucího práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
Kasl-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,75 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.